Roztoczańskie wodospady

Roztoczańskie wodospady są bardzo ciekawymi wodospadami na terenie Polski, są to malownicze miejsca, które warto zobaczyć. Roztoczańskie wodospady, nazywane są szumami, są małymi kaskadami rzecznymi, które uformowały się na całej długości Roztocza. Szumy są atrakcjami, takich terenów:

  • krawędziowej części Roztocza
  • dna Jelenia
  • Tanwi
  • Sopotu
  • Szumu

Roztocze jest ciekawym miejscem na piesze wędrówki, w okolicach znaleźć można piękną przyrodę w Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej oraz okoliczne wydmy i jary. Wiele szlaków pieszych biegnie wzdłuż rzek i wodospadów roztoczańskich.
Szlak szumów, jest jednym z najpiękniejszych szlaków na Roztoczu. Szlak ten prowadzi przez: Susiec, Kościółek, Rebizanty z rezerwatem na Tanwią oraz przez Rybnicę i z powrotem do Suśca. Na szlaku wodospadów, można podziwiać potok Jeleń, na którym ustawione są kolejno mniejsze i większe szumy. Największa seria wodospadów znajduje się w Rebizantach. W tych okolicach można odwiedzić dolinę potoku Jeleń i rzeki Tanem, które są pod stałą ochroną.
W czasie badań wodospadów na Roztoczu, okazało się że największym wodospadem nie jest wodospad na Potoku Łosieckim, ale wodospad w dolinie Potoku Dublen w okolicach dawnej wsi Sołtysy.